J.V. ’t Brouwersgilde neemt vervoer en plaatsing toiletwagen S.V. de Cirkel over
Vanaf 1 juni 2018 heeft J.V. ’t Brouwersgilde het vervoer en het plaatsen van toiletwagen van S.V. de Cirkel overgenomen. Bestaande boekingen worden nagekomen i.o.m. S.V. de Cirkel. Nieuwe boekingen kunnen worden opgegeven via emailadres (zie onderaan bladzijde). Dezelfde voorwaarden als S.V. de Cirkel heeft opgesteld zullen blijven bestaan.

De voorwaarden:
- Vanwege het vervoer, kan de toiletwagen alleen worden verhuurd binnen een straal van ongeveer 10 km van Reusel.
- De toiletwagen wordt altijd door onze mensen vervoerd, begeleider en opgezet.
- De kosten van water, elektriciteit etc. zijn voor de huurder.
- Bij eventueel vervoer door huurder op de openbare weg kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld.
- De huurder is aansprakelijk voor lozing van de afvoer.
- De huurder dient zelf te zorgen voor de stroom en wateraansluiting.
- De huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst akkoord te gaan met de in de huurovereenkomst gestelde condities.
- De borgsom voor deze toiletwagen bedraagt € 100-,. Deze dient dan ook vooraf worden betaald samen met de huurprijs. De borgsom wordt aan u terug betaald zodra onze medewerkers de toiletwagen na gebruik gecontroleerd hebben, mits deze geen gebreken toont en van binnen volledig is zuiver gemaakt.
- Dit contract wordt in tweevoud opgemaakt en dient beide worden ondertekend door verhuurder en huurder zodra men de toiletwagen komt plaatsen.

De huurprijzen vanaf 1 april 2023 zijn:
1 dag=​​​€ 200 -,
2 dagen=​​€ 275 -,
3 dagen=​​€ 350,-
4 dagen=​​€ 425,-
5 dagen=​​€ 500,-
6 dagen of meer=​€ in overleg

Voor meer informatie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.